Το όραμα

Το όραμα μας είναι να δούμε συνανθρώπους μας να γίνονται ενεργοί στην κοινωνία της οποίας είναι μέλη. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι που τους ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους και πρέπει να το προσφέρουν στην κοινωνία ώστε να αποκτήσουμε την χαμένη μας κοινωνική συνοχή.

Δεν υπάρχει ξεκάθαρα ένα όραμα καθότι το κάθε μέλος της κοινότητας μας έχει τα δικά του όνειρα και φιλοδοξίες. Αξίζει όμως να αναφερθούμε στο κύριο όραμα ενός εκ των ιδρυτών της Κυψέλης με την ιδιότητα του Θεολόγου το οποίο είναι η δημιουργία μικρών χριστιανικών κοινοτήτων αποτελούμενη από ανθρώπους που θα γνωρίσουν την Χριστιανική πίστη η οποία πηγάζει αποκλειστικά μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής.

Ένα άλλο επίσης όραμα είναι η ενθάρρυνση και η πρακτική βοήθεια γυναικών που πλήττονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον και χρειάζονται υποστήριξη. Σκοπός μας είναι να είναι να μένουμε κοντά σε αυτά τα άτομα όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα.