Ποιοι είμαστε

Η Κυψέλη ιδρύθηκε επίσημα το 2018, από μια παρέα 3 ατόμων με ένα κοινό σκοπό. Να ζουν ανάμεσα σε πληγωμένους ανθρώπους για να μπορούν να τους βοηθήσουν να σταθούν στα πόδια τους παίρνοντας δύναμη από την Χριστιανική πίστη τους και την κοινωνική αλληλοεπίδραση.

Η Κυψέλη είναι μια κοινότητα, ανοιχτή σε συνεργασίες με όλους τους ανθρώπους ασχέτως αν πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και σίγουρα δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σημαία μας είναι το κριτικό πνεύμα, η δίψα για γνώση και η διάθεση για συνεργασία με οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να βοηθήσει την κοινωνία στην οποία ζει.

Βάζουμε τον άνθρωπο ψηλά στις προτεραιότητες μας και πιστεύουμε πως όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αξία ασχέτως των καταστάσεων που βιώνουν.